Sơn Chống Hà Coastal AF 38

Posted by Nguyễn Hoàng Anh Sang on 01:10 with No comments
Sơn chống hà Coastal AF 38 là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion . Sản phẩm này mang lại khả năng chống hà có tính kinh tế. Điều này đạt được nhờ đặc tính tự mài mòn làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu.

Sơn chống hà tàu biển Coastal AF 38 chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong môi trường ngâm nước . Thích hợp dùng làm sơn phủ trên sơn chống rỉ và sơn kết dính được phê duyệt cho bề mặt nhôm và thép carbon.

Màu sắc :  đỏ sẫm

Sơn Coastal AF 38 được đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước khi tàu lên đốc. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 24 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh . Lãnh vực hoạt động tiêu biểu ven bờ.

Khi dùng sơn chống hà cần lưu ý : trước khi sử dụng sơn bề mặt phải sạch, khô, không chứa các tạp chất khác, được thi công lên lớp sơn chống rỉ, lớp sơn lót thích hợp hay trên lớp sơn chống hà tự mài mòn còn bám dính tôt.

Một số sản phẩm sơn chống hà khác:

Sơn chống hà tàu biển seafore 30
Sơn chống hà 36 tháng Coastal AF 48
Sơn chống hà 24 tháng Coastal AF 38
Sơn chống hà 12 tháng Coastal AF 28
Sơn chống hà 6 tháng Coastal AF 18
Categories: